skoallen yn Irak

Skoallen yn Irak

It Underwiissysteem fan Irak wurdt kontrolearre troch de nasjonale Iraakske regearing. Dit iepenbiere steatsûnderwiis wurdt fergees fersoarge fan basis- oant doktorale graden. Private ûnderwiisynstellingen besteane en de kosten fan 'e skoallen meitsje se foar de measte boargers net oantreklik. It wichtichst

Lês mear